Dış Kaynak Kullanımı

90'lı yılların başından itibaren hızla yaygınlaşmaya başlayan dış kaynak kullanımı (outsourcing), şirketlerin rekabet ettikleri ve uzmanlaşmış oldukları ana faaliyet alanları dışındaki hizmetleri, tamamen bu konularda uzmanlaşmış firmalardan satın alarak, kendi uzmanlık alanlarında daha rekabetçi, daha verimli bir şekilde çalışmalarına imkan veren bir sistemdir. Kısa vadeli birtakım ihtiyaçlar için istihdam yaratmak, gerekli organizasyonu kurmak ve yönetmek şirketler için maliyetli bir süreçtir. Ayrıca bu alanlarda uzmanlık kazanmış olmak günümüz koşullarında pek de mümkün olmamaktadır. Oysaki zaman zaman ortaya çıkan ihtiyaçları yüksek kalitede ve aynı zamanda düşük maliyet ile çözmek şirketler için artık vazgeçilmez bir tercih olmaktadır.

Özellikle bilgi teknolojileri alanında dış kaynak kullanımı şirketlere kaliteli hizmete düşük maliyetle ve garantili bir şekilde ulaşma imkanı sunar. Argebiz, firmaların ihtiyacı olan yazılım, proje yönetimi, donanım, veri girişi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi gibi konularda dış kaynak kullanımı hizmetlerini sunmaktadır.

Referanslarımız